Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

Δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ - Οι βάσεις του 90% και του 10% για Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, ημερήσια και εσπερινά


Δείτε τις ΒΑΣΕΙΣ εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ - Οι βάσεις του 90% και του 10% για Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, ημερήσια και εσπερινά

 
 
 
 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΕΩΝ 2012-2011
1. Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 90% ΣΥΓΚΡΙΣΗ2012-2011-90%.xls
2. Για Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα του 10% ΣΥΓΚΡΙΣΗ2012-2011-10%.xls
3. Για Τεχνολογικά Ιδρύματα του ΕΠΑΛΑ’ ΣΥΓΚΡΙΣΗ2012-2011-ΕΠΑΛΑ'.xls
2.ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ
1. Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%
2. Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%
3. Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%
4. Ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)
5. Εσπερινά ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου