Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

Συμμετοχή 1ο πρωτάθλημα παλαιμάχων ποδοσφαιριστών

Δυτική Μακεδονία: Προκήρυξη αγώνων πρωταθλήματος παλαιμάχων ποδοσφαιριστών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια ανάπτυξης περιφερειακής συνείδησης, διοργανώνει το πρώτο πρωτάθλημα παλαιμάχων ποδοσφαιριστών στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν ομάδες...συλλόγων, φορέων αλλά και ανεξαρτήτων ομάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν.
ΑΡΘΡΟ 1 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η έναρξη των αγώνων πρωταθλήματος ορίζεται στις 24 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ομάδες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν γραπτή δήλωση συμμετοχής μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2012, όπου και θα αναφέρονται τα γήπεδα των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά την κλήρωση που θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2012. H διάρκεια των αγώνων ορίζεται σε ογδόντα λεπτά της ώρας, με δύο ημίχρονα των σαράντα λεπτών το καθένα . Οι αγώνες θα διεξάγονται κάθε δεκαπέντε μέρες, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ σε απογευματινές - βραδινές ώρες.
Με σύμφωνη γνώμη των δύο ομάδων και της αρμόδιας επιτροπής δύναται να αλλάξει ο χρόνος διεξαγωγής του αγώνα .

ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια η θέματα κανονισμών, επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής οι προβλεπόμενες από τον ΚΑΠ ή από τους άλλους κανονισμούς κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι εν ενεργεία η και παλαίμαχοι διαιτητές όλων των αγώνων του πρωταθλήματος, θα ορίζονται από τους κατά τόπους Συνδέσμους Διαιτητών.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ
Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να βρίσκονται στο γήπεδο τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και να έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον τρεις μπάλες.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή.
Το δελτίο ατομικών στοιχείων με το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητος σε φωτοτυπία που θα επισυνάπτεται.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οι γηπεδούχες ομάδες έχουν την υποχρέωση να αναλαμβάνουν να υπάρχουν στην διάθεση των διαγωνιζομένων μέσα πρώτων βοηθειών και παρουσία γιατρού κατά την τέλεση του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Τα έξοδα διαιτησίας και της παρουσίας γιατρού θα καλύπτονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Θα απονεμηθούν κύπελλα στις ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ποδοσφαιριστές που είναι άνω των τριάντα οκτώ ετών γεννηθέντες έως και το 1974 έχουν δικαίωμα συμμετοχής και δεν πρέπει να αγωνίζονται στα επίσημα πρωταθλήματα των κατά τόπους ΕΠΣ.
2. Οι ομάδες πρέπει να καταθέσουν απαραίτητα κατάσταση αθλουμένων μελών. Ο ανώτατος αριθμός παλαιμάχων ποδοσφαιριστών που μπορεί να καταθέσει κάθε ομάδα είναι τριάντα. (30). Η μη συμπλήρωση του αριθμού των τριάντα (30) ποδοσφαιριστών από την έναρξη του πρωταθλήματος δίνει την δυνατότητα συμπλήρωσης στην διάρκεια με νέους ποδοσφαιριστές αφού βέβαια κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3. Κάθε ομάδα δικαιούται στην διάρκεια του αγώνα να κάνει έως 7 αλλαγές, δίχως να αγωνίζεται ξανά ποδοσφαιριστής που βγήκε ως αλλαγή.
4. Στο τέλος του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν αγώνες μεικτών ομάδων από συμμετέχοντες στους αγώνες.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες για το πρωτάθλημα στο τηλ. 6937019988 κον Εμμανουηλίδη Δημήτριο, Περιφερειακό Σύμβουλο Καστοριάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου