Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

ΕΓΓΡΑΦΟ 11/06/2012 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Επωνυμία:
Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Λαογραφικός Σύλλογος Αμπελοκήπων
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 06/2012

Έδρα:Αμπελόκηποι Καστοριάς
Εκπρόσωπος: Χατζή Σοφία (Πρόεδρος)
Διέυθυνση: Αμπελόκηποι Καστοριάς Τ.Κ. 52057
Υπηκοότητα: Ελληνική
Αριθμ. Δ. Ταυτ:  xxxxxxx
Αστ. Αρχή έκδοσης:xxxxxxΑμπελόκηποι, 11/06/2012

ΠΡΟΣ

Τον Δήμαρχο του Δήμου Ορεστίδος

ΚΟΙΝ:
Μέλη του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ορεστίδος

Σας παρακαλώ   όπως προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του αιτήματός μας για παραχώρηση  νέας γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος  στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο «Τσιφλίκι» (δημοτική έκταση) στους Αμπελόκηπους.
Πρόκειται για ένα χώρο αναψυχής όπου πραγματοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους μια σειρά εκδηλώσεων που στόχο έχουν την ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου μας.
Η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος στην συγκεκριμένη περιοχή δημιουργεί σωρεία προβλημάτων υλοποίησης νέων δράσεων και μας περιορίζει στην πραγματοποίηση τακτικών εκδηλώσεων μας.

Παρακαλούμε για την έγγραφη ενημέρωση από μέρος σας.

Χατζή Σοφία
(υπογραφή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου