Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

ΑΙΤΗΣΗ 11/06/2012 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ

 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επωνυμία:
Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Λαογραφικός Σύλλογος Αμπελοκήπων
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5/2012


Έδρα:Αμπελόκηποι Καστοριάς
Εκπρόσωπος: Χατζή Σοφία (Πρόεδρος)
Διέυθυνση: Αμπελόκηποι Καστοριάς Τ.Κ. 52057
Υπηκοότητα: Ελληνική
Αριθμ. Δ. Ταυτ: xxxxxx
Αστ. Αρχή έκδοσης:xxxxxxxxx

Ημ/νία έκδοσης:xxxxxx


Αμπελόκηποι, 11/06/2012

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστίδος

ΚΟΙΝ:
α) Δήμαρχο Δήμου Ορεστίδος
β) Μέλη του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
     Ορεστίδος
 γ) Δασαρχείο Νομού Καστοριάς

Σας παρακαλώ   όπως προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του αιτήματός μας για χορήγηση των παρακάτω προκατασκευασμένων ειδών σύμφωνα με την 94979/2734/2008 διευκρινιστική Δ/γή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  
από το ξυλουργικό εργαστήριο της Κρατικής Βιομηχανίας Ξύλου Καλαμπάκας 

3 Κιόσκι
6 Τραπεζοπάγκοι
6 ΠαγκάκιαΧατζή Σοφία
(υπογραφή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου